Price: £34.48

More info

Usługa polega na wycofaniu produktów z Amazon.de z magazynu zlokalizowanego w Niemchech do magazynu w Niemczech firmy kurierskiej.
Klient ponosi wszystkie koszta wynikające w wycofania produktów oraz transportowe.


Usługodawca (Moduleshop) dokłada starań do wykonania usługi, ale nie może gwarantować wykonania usługi.
Klient nie może rościć odszkodowania za nie wykonanie usługi.
W przypadku braku wykonania usługi dokonany jest zwrot pobranej opłaty.


Klient daje pełnomocnictwo na wykonanie w/w czynności.