Modyfikacje 

Jest 2 produktów.

Modyfikacje nie są modułami, nie można ich zainstalować z zaplecza sklepu. Ich instalacja polega na nadpisaniu plików Prestashop za pomocą programu FTP. Modyfikacje zawierają pliki, które należy nadpisać oraz instrukcję pokazującą krok po kroku jak zainstalować modyfikacje.