Wspieranie sprzedaży produktów wirtualnych (dokumentów, muzyki, itp). 

Digital File Sales Manager jest łatwym w użyciu, uniwersalnym narzędziem pomagającym w sprzedaży i zarządzaniu plikami do pobierania. Pozwala na załączenie wielu plików do jednego produktu, współdzielenie pliku przez kilka produktów i wiele więcej.
Cena: £62.37

Więcej informacji

Digital File Sales Manager zwiększa możliwości Prestashop w zakresie sprzedaży wirtualnych produktów. Moduł jest zaprojektowany dla tych, którym bieżąca funkcjonalność Prestashop nie wystarczy. Moduł dodaje następujące nowe funkcje:

 • Wsparcie pobierania plików o dużym rozmiarze;

 • Kombinacje produktu (Combinations) udostępnia dla produktów wirtualnych;

 • Umożliwia pobieranie wielu plików jako atrybuów jednego produktu;

 • Pozwala na współdzielenie jednego pliku przez kilka produktów (oszczędność miejsca);

 • Wirtualne produkty mogą mieć więcej, niż jedną metodę dostawy (np. pobieranie z serwera lub wysyłka na płycie CD);

 • Ograniczenie liczby pobrań po zakupie (oszczędność transferu);

 • Ograniczenie czasowe dostępności plików po zakupie;

 • Możliwość zarządzania powyższymi ustawieniami;

 • Wgrywanie plików przez FTP lub przeglądarkę;

 • Podgląd daty wgrania i rozmiaru pliku w menedżerze;

 • Możliwość zmiany nazwy pliku i wygenerowania nowego hasha;

 • Zarządzanie zamówieniami z poziomu modułu; wykonywanie dla wielu zamówień tych samych akcji (np. wysłanie emaila o zaktualizowaniu produktu do pobrania);

 • Monitorowanie IP i czasu pobierania.

Przykłady zastosowania:

 • Dodawanie PDF z licencją lub instrukcją do wielu produktów;

 • Tworzenie jednego produktu z wieloma atrybutami (np. wersja dla Windows i Mac, albo różne rozdzielczości zdjęcia) zamiast tworzenia kilku produktów;

 • Ustawianie dla produktów określonego czasu dostępności lub liczby pobrań po zakupie;

 • Aktualizacja pliku i wysłanie wiadomości z linkiem do klientów, którzy kupili ten produkt.

Pełny opis produktu:

Aby uprościć zarządzanie, produkt w pełni integruje się ze środowiskiem Prestashop dodając do niego 4 nowe zakładki.

New Files - Nowe Pliki:

 • pozwala na wgranie plików przez przeglądarkę, lub wykrycie plików wgranych przez FTP;

 • zmienianie nazw plików.

Files - Pliki:

 • Lista wszystkich dostępnych plików i zarządzanie nimi;

 • aktywowanie, deaktywowanie, zmiana nazwy i usuwanie plików;

 • możliwość wyszukiwania i filtrowania wyświetlonych wyników;

 • sortowanie po nazwie, ID, czasie, dacie ważności, rozmiarze, etc;

 • możliwość zastosowania wymienionych operacji dla wielu plików naraz;

 • Edit - Edycja plików:

  • zmiana nazwy, hasha;

  • ustalanie czasu dostępności po zakupie i dozwolonej liczby pobrań;

  • wybór produktu (produktów);

  • wybór atrybutu (atrybutów);

  • ponowne wczytanie rozmiaru pliku;

  • aktywacja lub deaktywacja pliku.

Orders - Zamówienia:

 • lista wszystkich zamówień z możliwością sortowania po ID, statusie zamówienia/płatności, adresach email klientów;

 • możliwość stosowania kombinacji filtrów;

 • zamówienia są kolorowane w oparciu o ich status:

  • Zielony: Zamówienie aktywne, plik pobrany;

  • Jasny zielony: Zamówienie aktywne, plik jeszcze nie pobrany;

  • Czerwony: Zamówienie wygasło, plik nie został pobrany;

  • Szary: Zamówienie wygasło, plik pobrany;

 • możliwość wykonywania zadań na wielu zamówieniach naraz;

 • edycja szczegółów zamówienia:

  • wyświetlanie nazwy pliku i liczników pobierania;

  • wyświetlania danych i historii zamówienia;

  • zmiana statusu zamówienia;

  • wysyłanie testowego emaila z linkiem do pobrania administratorowi;

  • reset liczników pobierania i wysłanie powiadomienia klientowi;

  • wysłanie klientowi wiadomości z obecnym statusem zamówienia;

  • reset daty dostepności pliku oraz liczników;

  • zakończenie czasu dostępności pliku dla bieżącego zamówienia.

Products - produkty:

 • lista produktów w sklepie, ich atrybutów i przypisanych plików;

 • filtrowanie wyświetlanych produktów po ID, nazwie, atrybutach, lub przypisanych plikach.

Documentation - dokumantacja:

 • pełna specyfikacja Digital File Sales Manager Module;

 • instrukcja obsługi krok po kroku.

Przed instalacją nowego modułu zalecane jest wykonanie pełnej kopii zapasowej systemu plików i bazy danych. Digital Files Sales Manager Module działa z Prestashop v.1.6.1.x, testowany na 1.6.1.10.

Zgodność:

Prestashop v.1.6.1.x, testowany na 1.6.1.10.
Dostępna jest również wersja dla 1.4.x.
Potrzebujesz modułu dla innej wersji? Skontaktuj się z nami.

Strona demo:

Front End Demo

Back End Demo

Login: [email protected]
Password: demo1234

Wymagania:

ionCube loader module

Najnowsza wersja dostępna na serwerze (dostępna jest również wersja z wygodnym instalatorem): http://www.ioncube.com/loaders.php

Do instalacji ionCube wymagane są uprawnienia administratora serwera.

UWAGA: Zawsze wybieraj metodę binarną wgrywania plików przez FTP.

Jeśli potrzebujesz innego encodera, lub wersji modułu dla innego wydania Prestashop lub PHP, lub masz jakiekolwiek inne pytania - skontaktuj się z nami.

Upewnij się, że pobierasz właściwą wersję modułu, zgodną z Twoją wersją PHP i loadera na Twojej stronie.

Aktualizacje:

Darmowe aktualizacje dostępne są dla pomniejszych aktualizacji Prestashop, np. 1.6.7.x - gdzie:

1.6 - kompatybilność z gałęzią Prestashop 1.6

7 - główna wersja oprogramowania

x - pomniejsza aktualizacja

Obecna wersja Digital File Sales Manager to v1.6.7.0